Kurs przygotowawczy na studia magisterskie - kosmetologia

Napisano przez licencjat Paula Chmielewska

Do: Kandydaci na studia magisterskie na kierunku kosmetologia, którzy nie ukończyli studiów licencjackich na kierunku kosmetologia.

Dnia 12.09.2019 r. na indywidualne emaile podane na kwestionariuszu osobowym została rozesłana wiadomość dot. kursu przygotowawczego na studia magisterskie na kierunku kosmetologia.

Prosimy o zapoznanie się z przesłanymi informacjami.

Załączniki: